LANDSKAP

Kvartal 15, Lillestrøm

Felles plan for helhetlig utvikling av kvartal 15 i Lillestrøm. Kvartalet transformeres til et velfungerende bykvartal i tråd med STRAKKS-prinsippene med fokus på byrom, byliv, bokvalitet samt effektiv arealutnyttelse.

På gateplan er det foreslått en omfattende oppgradering og utvidelse av kvartalets byrom. Et stort, sentralt og frodig torg bryter opp det langsmale kvartalet, åpner for utadrettet næringsvirksomhet samtidig som det gamle Nittedalsgata 39 restaureres og gis nytt liv i kvartalets beste lokalisering.

Teatergata omgjøres til en aktivitetsgate med tufte-park, lekeplasser, grøntanlegg og gode sitteplasser. Felles privat uteareal legges på takterrassene over næringsbebyggelsen og gir gode, solfylte og skjermede uteplasser for beboerne.
Bebyggelsen er løst med fire lameller vendt nord-sør som gir mye luft, gode lysforhold og skyggelegger minimalt av tilliggende bebyggelse og byrom i nord.

Prosjekttype: Skisseprosjekt ifm reguleringsplan
Oppdragsgiver: Nittedalsgata 33 AS, Øsbanernes forbruksforening
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Fosse og Aasen arkitekter
Gjennomført: 2018
<<Forrige    Neste>>