LANDSKAP

Kjeller gård, Skedsmo

Boligutbyggingen på Kjeller gård utgjøres av to byggetrinn, sameiet ‘Solåsen’ med 29 leiligheter ferdigstilt i 2014 og sameiet ‘Låven’ med 35 leiligheter ferdigstilt i 2016. Bebyggelsen ligger høyt og fritt over Kjeller-sletta med vid utsikt. Begge byggetrinn er oppført omkring tunet på Kjeller gård, et fredet anlegg med lang historie. ‘Låven’ er bygd over grunnrisset til gårdens låve som ble revet i 1994. Sentralt i planleggingen sto den gamle gårdsdammen som huser liten salamander og dermed er underlagt spesielt vern og hensyn. Ledeveier for salamandere er bygd for å sikre at amfibiene ikke forviller seg mot nyetablerte trafikkerte arealer. En avlastningsdam er bygd i nærheten for å forbedre overlevelsesmuligheten over tid og tiltak er gjort for at ikke anleggsarbeidene skulle påvirke vannstand i dammen. Takvann føres ut i dammen da kommunalt vann periodevis inneholder tilsetningsstoffer som er skadelige for amfibier. Den fredete bebyggelsen, Hovedhuset, Stabburet og Kårstua er under utbedring og restaurering. Bebyggelsen inngår i et parkanlegg som INBY har laget planer for og som utbygger Seby as vil fortsette å eie og forvalte.

Prosjekttype: Landskapsplan med spesielt fokus på salamander
Oppdragsgiver: Seby AS
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Vindveggen arkitekter as (Solåsen), Enerhaugen arkitekter as (Låven)
Gjennomført: Ferdigstilt 2017
<<Forrige    Neste>>