LANDSKAP

Gystadmarka ungdomsskole, Ullensaker

Den nye ungdomsskolen er organisert som et offentlig - privat samarbeid (OPS) der Veidekke har ansvaret for finansiering og bygging av skolen. Totalt skal 11 mål av tomten opparbeides til uteareal for skolen. Arealet avgrenses i øst av utearealet for eksisterende Gystadmarka barneskole. Den nye ungdomsskolen ses i sammenheng med anlegget rundt barneskolen. Anleggene vil bli liggende sømløst inntil hverandre, med tilkobling gjennom trasé for skigåing og grusveier for sykling og løping. Kjøkkenhagen blir også et område som formidler kontakt mellom de to skolene gjennom elevenes dyrkningsparseller.

Det blir anlagt et langstrakt regnbed med beplantning som avgrensing mot parkeringsplassen i nord. Dette grøntbeltet vil flere steder kunne krysses av broer som er utstyrt med benker slik at de også kan benyttes som oppholdsareal. Retningen øst-vest understrekes gjennom å plante stramme trerekker som løses opp med åpninger mot øst. Her finnes det flere aktivitetsområder med styrketrening, basketball og volleyball.

Prosjekttype: OPS-konkurranse
Oppdragsgiver: Ullensaker kommune
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Lille Frøen AS
Gjennomført: 2015
<<Forrige    Neste>>