KONKURRANSER

Storgården barnehage, Oslo

1. premie i prekvalifisert totalentreprisekonkurranse sammen med Georg Andresen og Sønner, Bjerg arkitektur m.fl. for Oslo kommune v/Omsorgsbygg. Barnehagetomtens fine kvaliteter med grønne områder, store trær og en fantastisk leke- og akebakke, er i størst mulig grad er i størst mulig grad ivaretatt og videreutviklet. Barnehagen grenser også mot et stort friområde som er med på å forsterke det grønne preget og i utformingen er det lagt vekt på en god sammenheng med omgivelsene. Bygget har fått en utforming og plassering som frigjør så mye plass som mulig til barnehagens uteområder. Plasseringen skaper en naturlig oppdeling av utearealene, med adskilte lekeplasser mot øst og vest og en roligere oppholdssone med terrasser og frukttrær mot parkområdet i sør.

Prosjekttype: Prekvalifisert totalentreprisekonkurranse
Oppdragsgiver: Oslo kommune v/OBY
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Georg Andresen og sønner AS og Bjerg arkitektur
Gjennomført: 2013 - 2014
<<Forrige    Neste>>