KONKURRANSER

Hønefoss kirke

Den nedbrente kirken lå i et viktig, aksialt forhold til byplanen i Hønefoss sentrum. Det nye kirkebygget skal ligge på samme sted. I prosjektet foreslås en forsiktig bearbeiding av forløpet torget til kirkebakken, med utvidelse av kirkegården med en ny, navnet minnelund inntil kirkebakken.Kirkerommets tilknytning til byen understrekes av at kirkebakkens gulv fortsetter inn i kirkerommet og her etablerer et nytt torg, et samlingssted for byens innbyggere. Tilhørlig-heten til byen understrekes av det presise, rektangulære rommet omkranset av vegger i byens materiale, Ringeriksskifer. Dype slisser i veggen slipper lys inn og retter utsikten utenom forstyrrende elementer. Et større glassparti mot Storelva og de store furutrærne på kirkegården forbinder kirkerommet med naturens skaperverk, som var selve grunnlaget for byggingen av byen Hønefoss.

Prosjekttype: Prekvalifisert plan- og designkonkurranse, 2. premie
Oppdragsgiver: Ringerike kirkelige fellesråd
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Stein Halvorsen AS
Gjennomført: 2013
<<Forrige    Neste>>