KONKURRANSER

Alta bo- omsorgssenter

Det nye Alta omsorgssenter tar utgangspunkt i bebyggelsesstrukturen utenfor sentrumsringen i Alta. Her er det den lave bebyggelsen mellom furu- og bjørketrær i det svakt bølgende landskapet som dominerer.

Programmet for nytt omsorgssenter på 22.500 m2 er brutt ned for å underbygge en opplevelse av en hjemlig og mer boligpreget bebyggelse. Den oppdelte bebyggelsesstrukturen danner rammene for en serie av 12 uterom med en individuell karakter. Variert materialbruk og beplantning gir rikdom i opplevelser både for besøkende, beboere og personale. Samlet utgjør uterommene elleve hager og ett torg. Programmeringen av omsorgssenterets funksjoner både ute og inne har fokus på å skape et funksjonelt, rasjonelt organisert og lettdrevet anlegg.

Prosjektet ALT I ALTA er rangert på 2. plass av to premierte prosjekter i plan- og designkonkurransen.

Prosjekttype: Prekvalifisert plan- og designkonkurranse
Oppdragsgiver: Alta kommune
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: asas arkitektur  
Gjennomført: 2015
<<Forrige    Neste>>