KONKURRANSER

NTNU Trondheim, campusutvikling 2016 - 2030


Prosjektet definerer to koplingspunkter mellom Gløshaugen og Klæbuvegen, på Vollan og Elgeseter, begge utformet som flerfunksjonelle generatorer

der universitetsfunksjonene møter offentlige byfunksjoner og de nye anleggene inneholder løsninger som sikrer planskilt krysning av Elgeseter gate og vertikalkommunikasjon opp til Gløshaugplatået.

NTNU får 3 tyngdepunkter i området: Gløshaugen, Øya med St Olavs hospital og universitetsfunksjoner og Elgeseter med nye instituttbygg og forskningsinstitusjoner.

Prosjekttype: Åpen plan- og designkonkurranse
Oppdragsgiver: NTNU
Prosjektgruppe: IN'BY
Samarbeidspartnere: Hus arkitekter, SWECO, Ole A. Krogness (perspektiver)
Gjennomført: 2016
<<Forrige    Neste>>