ELDRE PROSJEKTER

Vinterbruk Spikersuppa

På oppdrag fra strøksforeningen “Studenterlunden - Oslos hjerte” har IN’BY og Prosjektanalyse as gjennomført en forprosjekstudie for etablering av skøytebane i “Spikersuppa” - Eidsvolds Plass. Arbeidet er en videreføring av tidligere utredninger “Vinterbyen og vinterturisme” 1989 og “idèskisse for Eidsvolds plass” 1991. Alle installasjoner knyttet til vinterbruk skal ha en ikkepermanent karakter og eksisterende anleggs utforming og drift i sommersesongen skal ikke endres. Det har lenge vært snakket om at Oslo må ta seg selv mer på alvor som vinterby. Vi må bli flinkere til å finne fram til muligheter og kvaliteter som andre byer lengre syd ikke har. Vinteren i Oslo kan også være mer enn marka. Dette er først og fremst viktig for byens egen befolkning, men også byens reiselivsnæring ser behovet for tiltak som kan gi Oslo en klarere profil som vinterby overfor turist- og kongressmarkedet. Ikke noe sted i byens sentrum ligger det så godt tilrette for aktiv vinterbruk enn på Eidsvolds Plass. Detter er selve hjertet i byorganismen,- sosialt og kulturelt. Det kan bli et samlingsted i vinterbyen, et sted der det skjer noe, en arena for forestillinger og begivenheter. Isbanen etableres på et hevet dekke med frysematter. Benkelementer med integrert belysning avgrenser banen og en mast på det sentrale oppbygget bærer lys- og lydanlegg.

Prosjekttype: Prosjektering av skøytebane
Oppdragsgiver: Strøksforeningen - Studenterlunden - Oslos hjerte
Prosjektgruppe: Alv Skogstad Aamo, Ellen Enger, Tom Dyring
Samarbeidspartnere: Prosjektanalyse AS Per Jæger
Gjennomført: 1993
<<Forrige    Neste>>