UTREDNINGER

Stedsanalyse Landøyveien 5, Asker

IN'BY er engasjert av Landøyveien 5a AS for å utarbeide stedsanalyse som grunnlag for detaljregulering av eiendommen Landøyveien 5 i Asker. Analysen er hos IN’BY utarbeidet av arkitekt Lena Johansson, grafisk designer Helene Thorstensen og landskapsarkitekt Ola Bettum.

Prosjekttype: Stedsanalyse
Oppdragsgiver: Landøyveien 5a AS
Prosjektgruppe: Ola Bettum, Lena johansson, Helene Thorstensen
Samarbeidspartnere: CODE arkitekter AS
Gjennomført: 2017
<<Forrige    Neste>>