PLANARBEID

Utøya og Utvika reguleringsplaner

I etterkant av hendelsene 22. juli 2011 på Utøya har IN'BY samarbeidet med Fantastic Norway om skisseprosjekt og detaljregulering for gjenreising av Utøya som leir- og kurssted.

Detaljregulering for Utøya legger vekt på å beholde øyas landskapskvaliteter og tilpasse ny bebyggelse til terrenget slik at inngrepene blir så små og reversible som mulig. Planen gir mulighet for utvikling av leirstedet over tid, der oppbygging av en landsby starter med det sentrale torget som omkranses av de kollektive funksjonene som konferansesal, spisesal og kjøkken. Videre utvikling mot sør inneholder innendørs soveplasser og fasiliteter for teltplassen, gruppert rundt mindre plasser og tun.

I Utvika er det regulert ny og utbedret adkomstvei med parkeringsplasser på terreng. I begge planene sikres naturområdene langs Tyrifjorden som friluftsområder med særlig vern av vegetasjonen langs strandsonen.

Prosjekttype: Reguleringsplan
Oppdragsgiver: AUF Utøyafondet
Prosjektgruppe: Lena Johansson
Samarbeidspartnere: Fantastic Norway
Gjennomført: 2012 - 2014
<<Forrige    Neste>>