PLANARBEID

Rykkin skole avdeling Berger, Bærum

IN´BY har sammen med Dyrø og Moen arkitekter vært engasjert av Bærum kommune for å utvikle konkurransegrunnlag og reguleringsplan for OPS-konkurranse om ny Rykkinn skole avdeling Berger på Rykkinn. Eksisterende skole skal rives og ny skole skal bygges på den samme tomten. Forslag til detaljregulering har blitt utarbeidet i forkant av konkurranseperioden for å sikre forutsigbarhet for deltakerne i OPS-konkurransen. Planforslaget viser plassering, maksimal størrelse og høyde for ny bebyggelse, men gir stort rom for variasjon av volumoppbygg og utforming av bebyggelsen.

Prosjekttype: Reguleringsplan
Oppdragsgiver: Bærum kommune
Prosjektgruppe: Lena Johansson, Elin Liavik
Samarbeidspartnere: Dyrø og Moen arkitekter AS
Gjennomført: 2013
<<Forrige    Neste>>