PLANARBEID

Kongsvinger - Midtbyen

Kongsvinger kommune og den største grunneieren, Ø M Fjeld inviterte tre grupper til parallelloppdrag om byutvikling i Midtbyen.

Sammen med asas arkitektur utviklet IN'BY en løsning med vekt på typologisk tilpasning til den antikvarisk viktige trehusbebyggelsen langs Fjellgata. Samlet viser prosjektet 26.400 kvm bebyggelse med hovedvekt på boliger. Det er også vist et tydeligere, mer bymessig møte mellom bebyggelsen i Midtbyen og Kongssenteret. Prosjektet er publisert som Norske arkitektkonkurranser nr 489.

Prosjekttype: Parallelloppdrag, mulighetsstudie byutvikling
Oppdragsgiver: Kongsvinger kommune/Ø M Fjeld
Prosjektgruppe: Ola Bettum, Sigve Grønsberg
Samarbeidspartnere: ASASarkitektur
Gjennomført: 2017
<<Forrige    Neste>>