PLANARBEID

Kaggen gård, Oslo

Kaggen er en gammel gård med skysstasjon på Furuset i Groruddalen, der størstedelen av tunet har overlevd de dramatiske omveltningene i arealbruken i dalbunnen. I samarbeid med Byantikvaren er det laget planer for å etablere et hagesenter inntil tunet som økonomisk fundament for å ivareta de antikvariske og miljømessige verdiene i anlegget. En slik etablering har tradisjoner i Akergårdenes økonomi med virksomheter rettet mot storbyens marked.

Prosjekttype: Reguleringsplan
Oppdragsgiver: Kaggen gård AS
Prosjektgruppe: Lena Johansson, Ola Bettum
Samarbeidspartnere::  
Gjennomført: 2005 - 2010 
<<Forrige    Neste>>