LANDSKAP

Langset skole, Eidsvoll

Skoletomta ligger på en høyde over E6 med utsikt over Mjøsa og er landlig og romslig. Trygg trafikkavvikling sikres ved å benytte eksisterende p-plass utenfor selve skoletomta. Det nye bygget plasseres sentralt på den østre del av tomta. Plassering og utforming utnytter tomtas naturlige kvaliteter og sikrer gode forbindelser til skoleanleggets omgivelser. Bygget har fire fløyer som skaper fine uterom og godt definerte atkomst- og oppholdssoner. Hovedatkomst-plassen mot øst kombineres med uteområde for ungdomstrinnet og diverse idrettsaktiviteter. Atkomst- og oppholdssoner ved inngangene til de ulike basene tilknyttes alderstilpassete lekeområder. Det store grøntområdet i vest beholdes. Her tilrettelegges for ulike typer opphold og aktiviteter for alle skolebrukere

Prosjekttype: Skisseprosjekt, byggeprosjekt, landskap
Oppdragsgiver: Eidsvoll kommune
Prosjektgruppe: Elin Liavik
Samarbeidspartnere: Årstiderne Arkitekter AS
Gjennomført: 2014
<<Forrige    Neste>>