LANDSKAP

Kong Oscars gate, Bergen

En av Bergens eldste gater, middelaldersporet Kong Oscars gate, skal totalombygges med vekt på hensyn til historien, fotgjengertrafikken, bylivet og de to viktige monumentalbygningene Domkirken og Korskirken. Hele gateløpet fra Stadsporten til Bryggesporden ligger på middelaldergrunn og er automatisk fredet i henhold til kulturminneloven. Gaten utvikles som et prøveprosjekt i samtrafikk (shared space) i nært samarbeid med statlige og kommunale veimyndigheter, antikvariske myndigheter og berørte naboer. Prosjektet er også et prøveprosjekt i 3D prosjektering med bruk av Statens vegvesens nye Håndbok 138 Modellgrunnlag, som innebærer prosjektering og leveranse som 3D-fagmodell i tillegg til detaljtegninger med beskrivelse.

Prosjekttype: Detalj- og byggeprosjekt
Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Vest
Prosjektgruppe: Peer Lehn-Pedersen, Ola Bettum, Lena Johansson
Samarbeidspartnere: LandskapDesign v/Arne Sælen, FuggiBaggi v/Lasse Berntzen
Gjennomført: Pågår 2017
<<Forrige    Neste>>
-->