LANDSKAP

Hausmannsgate barnehage, Oslo

Det verneverdige kommunale verkstedanlegget i Hausmanns gate fra 1918 er bygget om til en moderne barnehage med ti avdelinger. Det indre av kvartalet til barnehagen er opparbeidet til en romslig lekepark. Lekeparken er regulert som aktivitetspark for boligområdet rundt, og skjermet med høye gjerder mot trafikkerte gater rundt kvartalet. I lekelandskapet er det integrert kunstobjekter i de støpte landskapsformene.

Prosjekttype: Byggeplan landskap
Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF
Prosjektgruppe: Sigurd Østbye
Samarbeidspartnere: asas arkitektur, billedkunstner Oda Krohg
Gjennomført: Ferdigstilt august 2015
<<Forrige    Neste>>
-->