LANDSKAP

Jernbaneparken Gjøvik

Sentrum av Gjøvik utvikles med ny skysstasjon parallelt med ombygging av Strandgata til miljøgate. I tillegg gjennomføres full rehabilitering av Jernbaneparken som aktivitetspark. Strandgata bygges om til miljøgate med ferdigstilling sommeren 2015. På skysstasjonen ble det bygget nytt terminalbygg og ny bussgate i løpet av 2013. Jernbaneparken og Minneparken ble utviklet trinnvis som aktivitetspark med nytt torg og skateanlegg 2013 - 2014. Norgesmesterskapet i streetskating ble arrangert i anlegget august 2014.

Prosjekttype: Mulighetsstudie, forprosjekt, belysningsplan, byggeprosjekt
Oppdragsgiver: Gjøvik kommune, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen Region øst, ROM Eiendom AS
Prosjektgruppe: Sigurd Østbye, Martine Wilberg, Ola Bettum
Samarbeidspartnere: Kontur AS, Multiconsult AS, Veilyskompetanse AS, Via Nova AS, JAF Arkitektkontor AS
Gjennomført: 2013 - 2014
<<Forrige    Neste>>