KONKURRANSER

Varatun

IN'BY deltok i den prekvalifiserte plan- og designkonkurransen om Varatunområdet i Sandnes i team med KAP og CODE, med prosjektet On Site. Varatun er et tidligere avfallsdeponi som tenkes delvis omdisponert til boligbygging. Utfra detaljerte analyser av tomta foreslår prosjektet On Site nybygging som et bygningsbånd som omkranser fyllingsområdet, slik at behovet for flytting av forurensede fyllmasser begrenses. Massene som må graves ut nyttes til høydejustering av den indre delen av fyllingsområdet. Den indre parken utvikles som et rikt opplevelseslandskap.

Prosjekttype: Prekvalifisert plan- og designkonkurranse
Oppdragsgiver: Sandnes tomteselskap
Prosjektgruppe: Ola Bettum, Henriette Pi Eik
Samarbeidspartnere: KAP kontor for arkitektur og plan, CODE arkitektur 
Gjennomført: 2015
<<Forrige    Neste>>